Hvilket journalsystem bør man bruke?
Vi er integrert mot alle journalsystem. Vår integrasjon mot Pridok er likevel den som har best funksjonalitet. Hvis dere ønsker å linke timebestilling direkte fra nettside og inn i journalsystem til legen anbefaler vi Pridok. Dette kan endre seg i løpet av kort tid da vi snart vil levere det samme mot andre journalsystem. Det er også mange kommuner som bruker Helseboka sin egen timebok og har denne oppe i et vindu ved siden av deres eget journalsystem. Da kan man bruke hvilket som helst journalsystem. Hvis timebestilling på nett ikke er aktuelt, er det også uansett hva du velger.

Kan man bruke Helseboka Pro uten annet journalsystem?
For journalføring og pasientkommunikasjon er dette fullt mulig. Vi mangler likevel funksjoner for regningskort og HELFO-oppgjør, som ofte resulterer i at kommuner velger å bruke et annet journalsystem.

Hvilke krav til datamaskin og server må man ha for å bruke løsningen?
Alt du trenger er å ha internet og en nettleser som heter Chrome. Det stilles ingen krav til hverken maskin eller server. Vårt system er 100% web-basert.

Hvordan fungerer timebestilling på nett?
Vi gir dere en link som dere kan bruke på hjemmesiden deres. Denne henter automatisk opp vår timebok. Du kan enten åpne timebestilling i ett nytt vindu, eller lage den som et lite-vindu inne på en eksisterende nettside. Alt du behøver å gjøre er å lage timebok i Helseboka eller i eget journalsystem.

Hva skjer når pasienten har bestilt time?
Pasienten vil etter timebestilling bli bedt om å fylle ut et digital skjema som henter inn relevant sykehistorie. Når dette er gjort ferdig sendes det inn i Helseboka Pro hvor man umiddelbart kan få oversikt over pasienter og få et nesten ferdig-utfylt journalnotat. Notatet kan alternativt gå direkte inn i annet journalsystem uten å bruke Helseboka sin egen innsjekk-oversikt.

Hvilke fordeler er det ved å bruke Helseboka sin innsjekk-oversikt?
Ved å bruke dette systemet får du oversikt over alle som har bestilt time, og du får også sortert dem på hastegrad. Igjennom portalen kan du chatte eller ha videokonsultasjon med pasienten.
Du får også en journalskriving-assistent som nesten skriver notatet ferdig for deg. Du kan også sette pasienten på automatisk oppfølging.

Hva betyr det å få automatisk oppfølgning?
I Helseboka kan du be hver enkelt pasient om å fylle ut ny sykehistorie-skjema etter tidsbestemt periode for å se etter endringer i helsetilstand. Du kan også la pasienten motta artikler, videoer, påminnelse til å bestille timer eller blodprøver. Det er en stor effektivisering- og kvalitetssikringseffekt av å bruke automatiske verktøy

Hva koster løsningen?
sjekk denne lenken for pris:

https://helseboka.no/pro/kommune

Hva ligger bak kostnaden på sending av helseopplysninger?
Pasienter som sender meldinger må bruke BankID for å bekrefte sin identitet. Dette har en fast kostnad per bruker. I tillegg sendes det ut SMS varslinger til helsepersonell og pasienten selv.

Er det bindingstid?
Nei. Vi har ingen bindingstid på vårt system

Fant du svaret?