1. Loggin på helseboka.pro

2. Gå til 'Organisasjonen innstillinger' under oppsett

3. Klikk på 'Funksjoner for organisasjonen'

4. Du kan slå på / av funksjoner du vil tilby pasientene / brukerne dine her

Fant du svaret?